ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ

...ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Κω

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Κω. Ο σκοπός αυτης της παρουσίας μας στο διαδίκτυο είναι η μετάδοση του λόγου Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού καθώς και ο ίδιος παρήγγειλε στους μαθητάς του: Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιο εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί, όστις όμως απειθήσει θέλει κατακριθή.

(ΜΑΡΚΟΣ ΙΣ 15)

Χριστιανικό Κανάλι Word of God

Κήρυγμα εβδομάδας

Πήγαινε Μωυσή και εγώ θα είμαι με το στόμα σου Τριανταφύλλου Θύμιος

Επεξήγηση Εδαφίων

ΕΔΑΦΙΟ ΗΜΕΡΑΣ

 Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτόν· "να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου με όλην την καρδιάν σου και με όλην την ψυχήν σου και με όλην την δοιάνοιάν σου.

Ματθ. 22,37

Επισκέπτες τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας :

Κηρύγματα

Αποσπάσματα Ημερολογίου ΕΑΕΠ